Om

Mozarteffekt.dk

Steen Cnops Rasmussen

Mozarteffekt.dk har med afsæt i studier og forkning inden for det musiske, neurologiske og pædagogiske bidraget til, at rigtig mange klinikker, institutioner og skoler i dag bruger af musik som en væsentlig del af deres faglige virke.

 

Bag Mozarteffekt.dk står Lektor Steen Cnops Rasmussen, der til daglig er lektor ved VIA i Horsens. Med speciale inden for musisk sprogpsykologi fra det musikvidenskabelige fakultet ved Aarhus Universitet samt gennem en lang række ansættelser i mange forskellige typer institutioner har han opnået stor erfaring og kompetencer, som primært bruges i kursus. og projektmæssig sammenhæng.

Neuroæstetik

Kreativitet som element i rehabillitering af udsatte brugere

 

For øjeblikket arbejdes der med udvikling af metoder til brug for udsatte brugere. Afsættet var i bidraget som keynote speaker ved University of Tampare omkring rehabilitering af traumatiserede børn gennem æstetiske aktiviteter.

 

Direkte i forlængelse heraf har der været arbejdet med stressforebyggelse hos børn i daginstitutioner. Dette har afstedkommet en række projekter i Danmark hvor fokus har været, at undersøge forandringer i børnene læsings- og livsforudsætninger ved regelmæssig brug af restitutionsforløb.

 

Resultaterne heraf har vist en markant bedring i trivsel og en generel mindskelse af konflikter. Både børn og voksne oplever hverdagens udfordringer som mindre belastende.

 

Amerikansk forskning peger nu også entydigt på, at det er muligt at forandre medfødte og erhvervede dysfunktioner gennem arbejdemed æstetiske processer.

 

i 2014 og 2015 undersøges dette igennem en række udviklingsprojekter, hvortil vi er tilknyttet som pædagogiske konsulenter. Resultaterne heraf forventes at blive gjort tilgængelig her på denne side.

 

 

 

Referencer

 • Undervisningsministeriet
 • EU - center for ungdom
 • Københavns Kommune
 • Region midtjyllandt
 • Bibliotekerne i Danmark
 • Whiplash foreningen
 • Røde Kors
 • Vejle Kommune
 • Skive Kommune
 • CETT
 • University of Tampare (FIN)
 • Klinik - Dine øjne
 • Over 50 andre institutioner landet rundt

 

Vi har 25 års erfaring i kruser, rådgivning og undervisning.

Få et tilbud

 

 

Forskning

 

Vi bruger nyeste hjerneforskning i udviklingen af vores produkter.